Politicus

Dirk-Jan zal zich inzetten voor een schoon & sociaal Europa.

Voor een schoon Europa, waar:

  • Kwaliteit van lucht, water en grond een prioriteit is;
  • Burgers en bedrijven goedkoop hernieuwbare energie opwekken;
  • Toegankelijk, snel en goedkoop openbaar vervoer ons verbindt;
  • Parlementariërs er geen betaalde bijbaantjes op na houden.

Voor een sociaal Europa, waar:

  • Eenzelfde winstbelasting geldt in alle lidstaten;
  • De kloof tussen arm en rijk verkleind wordt;
  • Landen kunnen investeren in de lange termijn zonder gestraft te worden;
  • De burger centraal staat en maatschappelijke organisaties inbreng hebben.