Schoon & Sociaal

Schoon

  • Bij een schoon Europa denken we natuurlijk aan een Europa met schone zeeën, frisse lucht en groene bossen. De realiteit is dat door luchtvervuiling jaarlijks 400.000 Europeanen vroegtijdig overlijden: dat moet gestopt worden!
  • Om Europa schoner te krijgen moeten we hard inzetten op een Europese energietransitie. Daartoe dienen bedrijven en burgers goedkoop schone energie op te kunnen wekken en moeten energie coöperatieven aangemoedigd worden.
  • Ons voedselsysteem vervuilt te veel en beloont grote spelers. Het stimuleren van verantwoorde productie en consumptie van landbouwproducten is broodnodig: van kwantiteit naar kwaliteit.
  • Vliegen blijft te goedkoop, terwijl het nog steeds lastig is internationaal van de trein gebruik te maken. Europa moet openbaar vervoer toegankelijk, snel en goedkoop maken.
  • Schoon doelt ook op de manier van politiek bedrijven: dus geen ondoorzichtige vergoedingen en schimmige bijbanen voor Europese parlementariërs.
Sociaal

  • Bedrijven plaatsen hoofdkantoren in landen met de laagste belastingen. Dit is een race naar de bodem. Door een uniforme Europese belasting voor het bedrijfsleven, betalen bedrijven een eerlijke belasting en komen publieke diensten niet verder onder druk.
  • Landen dienen zich voor te bereiden op de volgende crisis door extra te investeren in menselijk kapitaal. Als een crisis ontvouwt moeten landen niet uitgeknepen, maar gestimuleerd worden om een slimme doorstart van de economie te maken.
  • De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Europa dient deze te verkleinen en sociale dumping van werknemers tegen te gaan.
  • De Europese burger dient centraal te staan in besluit en beleid. Ik zal me dan ook inzetten voor meer zeggenschap van het Europese Parlement op internationaal, sociaal en economisch vlak.
  • De Europese topambtenaren salarissen dienen gekort te worden, om te voorkomen dat ze deel worden van een Eurocraten-elite.